David Casals

DAVID CASALS  (Centelles, Barcelona, 1976)

L’obra de Casals supera els límits que imposa la figuració, assolint un cert lirisme poètic difícil d’aconseguir en obres que en apariencia t’ho diuen tot.

La producció de Casals presenta escenaris naturals que mostren un ambient de soledat i quietud.

Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona el 1999  i doctorat el 2002.

Des de 1999 exerceix de professor de pintura de l’Escola de Persones Adultes de Centelles dins la Fundació Osona formació i desenvolupament.

Viu i treballa a Centelles (Barcelona).