Joanic Geniüt

Joan Dalmau (Girona, 1976),  àlies Joanic Geniüt

Metge de professió i creador autodidacta. Va començar a explorar la part humanista i la dimensió creativa poc abans de començar aquests estudis. La inèrcia el dugué a completar la formació facultativa sense acabar de creure-ho massa en un entorn cada cop més implicat en les manifestacions artístiques. En aquest àmbit, les primeres passes foren de la mà dels pinzells derivant en diversos exercicis expositius a la illa d’Eivissa. Tornant a Girona el 2004 va continuar aquest procés d’autoaprenentatge concloent una exposició de pintura a la Fundació Valvi. A partir d’aquí la seva deriva creativa ha estat pluridisciplinar, animació, dibuix digital, ceràmica, pintura, creació de maquinària i estris relacionats amb processos creatius, videoclips, serigrafia, obra gràfica… En els darrers anys, havent cursat una residència artística a La Volta ha instal·lat el seu taller al barri de Sant Narcís mantenint un estret vincle amb el col·lectiu que conforma l’esmentat projecte. En aquest entorn ha articulat un taller de serigrafia i d’obra gràfica en general. Allí treballa ara.