Johannes Zacherl

Artista plàstic – PINTURA

Neix a Stranberg,  Alemanya , 1966

1988 – 94  – Escoles de Belles Arts d’Angulema, Limoges i Perpinyà

1992 – Diploma Nacional d’Arts Visuals

1994 – Diploma Nacional Superior d’Expressió Plàstica