Twinsisters Jutglar

Carme i Francesca Jutglar,

Dues bessones de Banyoles que pinten a dues mans.